Adviesvaardigheden verbeteren?

In een werkomgeving die alsmaar complexer wordt, is menselijke interactie de doorslaggevende factor om resultaat te boeken en succesvol te zijn. Er worden daarom hoge eisen gesteld aan het beïnvloedingsvermogen van adviseurs en verkopers. We verwachten dat ze echte aandacht tonen, de juiste vragen stellen, aanzetten tot nadenken, anderen actief betrekken en op het juiste moment ‘de knoop doorhakken’. Of ze nu intern advies moeten uitbrengen of veel in gesprek zijn met klanten: adviseren moet je leren en echt beïnvloeden is een kunst. Akerendam helpt je om de adviesvaardigheden van medewerkers te ontwikkelen en verbeteren. Zodat ze hun impact vergroten en een betere relatie op- en uitbouwen met collega’s en klanten.

Hoe doen we dat?

Door gedragspatronen te bekijken en adviseurs, verkopers en andere beïnvloeders inzicht te geven in hun persoonlijke stijl en routines. We brengen in kaart waar de belemmeringen en mogelijkheden liggen en werken aan verbetering van houding en vaardigheden. Om advieskracht en beïnvloedingsvermogen te vergroten, maken we gebruik van diverse hulpmiddelen. Van assessments tot uitgebreide trainingsprogramma’s en van individuele coaching tot intervisie.

Onze trainingen geven mensen inzicht in hun persoonlijke voorkeursstijl en reiken handvatten aan om beïnvloeding af te stemmen op verschillende mensen en situaties. Commerciële medewerkers leren het gedachteproces van de klant centraal te stellen, betrokkenheid te tonen en stap voor stap te overtuigen.

Excellent adviseren

De psychologen van Akerendam helpen om te reflecteren op werkhouding, gedrag op de werkplek, positionering, rolopvatting en persoonlijke overtuigingen van de adviseur. Als externe coach kunnen we de voortgang in de individuele ontwikkeling van de adviseur monitoren en bevorderen.

Collega’s in beweging krijgen

Een team overtuigen van je ideeën is geen eenvoudige opgave. Vooral in een groep waar iedereen vooral zijn eigen belangen en invalshoeken verdedigt. Hoe profileer je jezelf op een manier dat je collega’s zo ver krijgt dat ze willen meewerken? En hoe geef je zelf je grenzen aan richting collega’s als zij iets van jou verlangen. Akerendam helpt organisaties, teams en individuen om inzicht te krijgen in voorkeursstijlen van beïnvloeden en het vergroten van de stijlflexibiliteit en effectiviteit. Dat doen we door een theorie, praktijk en reflectie af te wisselen. Daarbij staan persoonlijke doelstellingen en eigen casuïstiek centraal.

Van verkoper naar adviseur

Informatie is in het digitale tijdperk in overvloed beschikbaar en klanten doen vaak zelf al kennis op van je diensten en producten. Klanten zijn bovendien niet alleen geïnteresseerd in een oplossing, maar ook in wat zij zelf kunnen doen om te verbeteren. Als verkoper maak je dus met alleen je inhoudelijke expertise niet meer het verschil. Je moet jouw klanten helpen het probleem te begrijpen, in plaats van alleen een oplossing te verkopen. Dit is de enige manier om je te onderscheiden. Akerendam helpt jouw adviseurs met de transitie van verkoper naar adviseur. We geven je inzicht in de gedachtegang van klanten en de momenten waarop je ze kunt ondersteunen.

“Als verkoper maak je dus met alleen je inhoudelijke expertise niet meer het verschil.”

De klant staat centraal

De klant staat centraal, maar toch denken adviseurs en verkopers vaak nog vanuit de eigen organisatie. Ze kunnen zich moeilijk inleven in de situatie van de klant. Daardoor krijgen klanten te weinig aandacht, zijn ze ontevreden of willen ze zelfs vertrekken. Daarom wil je dat verkopers en adviseurs de behoeften van de klant altijd op hun vizier hebben. Akerendam ondersteunt je daarbij met training in adviesvaardigheden. We zorgen dat je adviseurs zich bewust worden van de (denk)stappen die klanten zetten. En we zorgen ervoor dat je medewerkers betere keuzes maken om klanten te binden.

Neem de regie door de juiste vragen te stellen

“Ontbreekt het je aan het lef om de telefoon op te pakken of op een wildvreemde af te stappen? Degene die de juiste vragen stelt, heeft de regie! Waar hecht je klant waarde aan en wat heeft hij echt nodig?”

Laury is een bevlogen arbeids- en organisatiepsycholoog die ervoor zorgt dat individuen en teams het beste uit zichzelf halen. 

7 tips om talentvolle medewerkers vast te houden

 

Overlegcultuur en invloed in groepen

Zit je vaak in een overleg? Tijdens vergaderingen tussen teams, projectgroepen en met partners worden belangrijke beslissingen genomen. Het zijn die momenten waarop je wilt dat jouw belangen en invalshoeken meegenomen worden. Hoe profileer je je op de juiste manier in zo’n groep? En hoe beweeg je een groep in overleg richting jouw ideeen. Akerendam helpt je hier effectiever in te worden. We geven je inzicht in de psychologische processen die spelen in groepen en hoe je die dynamiek in jouw voordeel laat werken.

Beïnvloeden is iets anders dan manipuleren

“Heb je een slecht gevoel bij beïnvloeden? Heb je het gevoel dat je mensen manipuleert? Dat kan ook anders. Beïnvloeden vanuit openheid, met oog voor de belangen en behoeften van anderen heeft vaak een positief effect op beide partijen!”

Robert is een energieke en ervaren arbeids- en organisatiepsycholoog met internationale ervaring in onder meer Moskou en New York.