Training: Beïnvloeden

Steeds vaker werken we – naast onze directe collega’s – met andere teams en externe partijen samen. Je hebt elkaar nodig om resultaten te behalen, ook al lopen de belangen soms uiteen. Je wilt mensen in beweging brengen en dan ook in de goede richting. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Akerendam helpt je om mensen effectief te beïnvloeden om jouw doel te bereiken of draagvlak te creëren. We leren je welke effectieve beïnvloedingsstijlen er zijn en hoe je deze het beste toepast. We bieden inzicht in je persoonlijke voorkeursstijl, geven je handvatten om nieuw gedrag eigen te maken en in verschillende praktijksituaties beïnvloeding toe te passen.

Hoe doen we dat?

De training vindt plaats in groepsverband, waarbij deelnemers samen leren, elkaar voorzien van feedback en samen oefenen. Tijdens de training leer je hoe je stakeholders op de meest effectieve manier kunt beïnvloeden. Op een manier die bij je past. We geven inzicht in je persoonlijke voorkeursstijl, de belangen en stijlen van anderen en andere factoren die van invloed zijn. Je ontwikkelt de juiste vaardigheden om te beïnvloeden en leert verschillende stijlen toe te passen. En je ontdekt hoe je effectief omgaat met weerstand en verschillende persoonlijkheden.

Je past de theorie toe door gedrag te oefenen met acteurs. Daarnaast geven we je opdrachten mee die je direct kunt oefenen in de praktijk. We werken vaak met een trainer uit je organisatie die je na de training stimuleert om het gedrag dat je hebt leert te blijven toepassen. Zo leer je om situaties beter te analyseren en op basis daarvan een passende reactie te geven. Je kunt situaties beter voorspellen en je kiest bewust voor bepaalde aanpak of reactie. Bovendien weet je precies wat je kunt doen om voortgang te boeken, anderen actief te betrekken of met emoties van anderen om te gaan.

“Je ziet direct hoe je het in jouw dagelijkse werk kunt toepassen

Processtappen

Intake 

We onderzoeken samen met de opdrachtgever of dit instrument past bij de vraag. Zo ja, dan bespreken we ook de inhoud en vervolgstappen van het traject.

Vormgeven traject

We kijken samen welke onderdelen van beïnvloeden nodig zijn voor de deelnemers. We spitsen de theorie en praktijk toe op de beleving en de praktijk van de deelnemers. Waar nodig bereiden we ook vaktrainers uit je organisatie voor op de training.

Trainingen

Theorie en praktijk wisselen elkaar af, waarbij we de nadruk leggen op het oefenen. Tussen de trainingen evalueren we de voortgang met de organisatie.

Evaluatie

We blikken terug op de beoogde doelstellingen, het rendement van het traject en stellen vast welke vervolgstappen deelnemers kunnen zetten of waarmee we ze kunnen ondersteunen. Zo zorgen we ervoor dat de training ook effect heeft op lange termijn.

Wat kun je hiermee?

Je krijgt inzicht in je persoonlijke voorkeursstijl en leert nieuwe vaardigheden om succesvolle beïnvloedingsgesprekken te voeren in verschillende situaties. Je bent beter in staat te voorspellen wat er in verschillende situaties gebeurt, te schakelen met diverse stakeholders op basis van hun reacties en achteraf te evalueren. Zo bereik je in korte tijd meer resultaat.

Adviseren en beïnvloeden

Wil jij ervoor zorgen dat jouw mensen hun stakeholders effectief beïnvloeden of (nieuwe) klanten beter adviseren? Lees alles over onze trainingen voor adviseren en beïnvloeden.

Ontwikkeling van mensen

Wil jij dat je mensen zich blijven ontwikkelen door nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te leren? Lees hier hoe we jouw mensen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Adviseren begint bij het stellen van de juiste vragen

“Lukt het je niet om nieuwe klanten aan je te binden? Dan weet je waarschijnlijk niet wat die ander écht belangrijk vindt! Verbinding maken en de juiste vragen stellen, daar begint adviseren.”

Toos is een enthousiaste sociaal- en organisatiepsycholoog met aandacht voor jouw situatie. Toos maakt complexe problemen behapbaar met pragmatische en psychologisch onderbouwde oplossingen.