Incompany training

Mensen, teams en organisaties passen zich voortdurend aan om nu en in de toekomst relevant te blijven. We ontwikkelen nieuwe competenties om werk beter uit te voeren of het zelfs totaal anders aan te pakken. Met een training krijg je grip op verandering. Er is echter geen enkele training die werkt voor alle situaties. Onze trainingen zijn zorgvuldig afgestemd op jouw vraag, situatie, mogelijkheden en ambities. Je vergroot je kennis, krijgt nieuwe inzichten en verbetert de vaardigheden die voor jou belangrijk zijn. Zo blijf je ontwikkelen, nadenken en leren!

Hoe doen we dat?

We bieden trainingen die zijn ontwikkeld op basis van de nieuwste wetenschappelijk inzichten en onze psychologische kennis. Vooraf stellen we de juiste vragen om te achterhalen waar de training voor bedoeld is. Gaat het om een bepaalde groep of een laag in de organisatie? Een thema dat de komende periode speelt? Wat is de situatie nu? Waar moet het naartoe? Welke kennis, inzichten en vaardigheden zijn essentieel om effectief te blijven? We werken met je samen, leveren maatwerk en geven je de handvatten om zelf aan de slag te gaan. Zo helpen we jou of je team om stappen te zetten en dragen we altijd bij aan de ontwikkeling van de organisatie. We betrekken je actief bij de voorbereiding, uitvoering en de praktische toepassing van wat je hebt geleerd.

“Deelnemers krijgen handvatten om hun talenten effectiever in te zetten in de praktijk”

Processtappen

Intake met opdrachtgever

Vooraf onderzoeken we wat je precies wilt ontwikkelen. Voor wie geldt die ontwikkeling? Waarom is die ontwikkeling belangrijk? En wat moet de training opleveren? Op basis van het onderzoek ontwikkelen we een programmaconcept voor de vorm en inhoud, waarin je als opdrachtgever altijd een actieve rol speelt.

Actieve voorbereiding deelnemers

De voorbereiding start met een intake voor alle deelnemers. We creëren draagvlak door ze actief te betrekken bij de voorbereiding op de training. Ze denken mee over de sessie en brengen hun eigen uitdagingen, leervragen en professionele ambities in kaart.

Training en verankering

Tijdens de training leren we door te doen. We werken intensief met je aan het ontwikkelen van de effectiviteit van je mensen, door een prettige leeromgeving te creëren waarin de deelnemers voortdurend feedback krijgen en we nieuw gedrag bevorderen. Daarbij is het belangrijk dat de training breed gedragen wordt in je organisatie, want alleen een training is geen wondermiddel. Daarom blijft de opdrachtgever altijd een actieve rol in het programma spelen.

Evaluatie

Aan het einde van de training evalueren we en maken we een plan zodat je de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden goed kunt blijven toepassen in de praktijk.

Wat kun je hiermee?

In jouw organisatie creëer je effectieve medewerkers die dezelfde taal spreken, over de juiste competenties beschikken en effectief handelen. Zij weten elkaar te vinden, nemen verantwoordelijkheid, versnellen hun werkzaamheden en verdiepen hun kennis. Zij zijn in staat om ook in de toekomst hun rol effectief uit te voeren.

Ontwikkeling van mensen

Wil jij dat je mensen zich blijven ontwikkelen door nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te leren? Lees hier hoe we jouw mensen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Adviseren en beïnvloeden

Wil jij ervoor zorgen dat jouw mensen hun stakeholders effectief beïnvloeden of (nieuwe) klanten beter adviseren? Lees alles over onze trainingen voor adviseren en beïnvloeden.

Ontwikkeling van leiderschap

Wil jij de effectiviteit van jouw leiders verbeteren, ze klaarstomen voor veranderende situaties of hun teams beter laten samenwerken. Bekijk nu welke leiderschapsmodules we aanbieden.

Groei ontstaat buiten je comfort zone

“Wanneer er echt groei in je ontwikkeling ontstaat? Als je buiten je comfort zone treedt! Het ontdekken van (onbewust) gedrag en het experimenteren met nieuw gedrag, dat is wat je helpt om effectiever te worden in je functie.”

Laury is een bevlogen arbeids- en organisatiepsycholoog die ervoor zorgt dat individuen en teams het beste uit zichzelf halen.