Intervisie

Uitdagingen in je eentje oplossen is vaak lastig. Daarom sparren we met collega’s om nieuwe inzichten te krijgen. Krijg je ook vaak goedbedoelde adviezen waar je niet direct mee uit de voeten kunt? Blijkt het vaak lastig om goed naar elkaar te luisteren en adviezen te geven die passen bij elkaars probleem? Dat komt omdat we moeite hebben om zonder oordeel of projectie te luisteren naar persoonlijke en professionele dilemma’s. Met een intervisie creëren we een veilige omgeving, waarin teamleden problemen kunnen delen. We faciliteren intervisiegroepen om met elkaar een duidelijke structuur te volgen om tot adviezen te komen. Zo zoeken we eerst goed uit wat de vraag is en spreken duidelijke processtappen af om het probleem op te lossen.

Hoe doen we dat?

Intervisie is een effectieve manier voor teams die op een veilige manier van elkaar willen leren. Het is een methode waarin we mensen stimuleren om van elkaar en met elkaar te leren. We gaan dieper in op vragen, uitdagingen of dilemma’s van teamleden. Dat doen we door afspraken te maken, duidelijke stappen te doorlopen en een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te belichten. Vervolgens werken we samen toe naar een oplossing of een persoonlijk advies. De inbreng van één deelnemer staat centraal, maar iedereen leert van de manier waarop het probleem wordt aangepakt. De psychologen van Akerendam faciliteren dit proces en helpen de groep om de meest geschikte methode te vinden. Een team leert om zonder waardeoordeel te observeren en te luisteren naar anderen. Indien relevant benoemen we ook psychologische processen of de complexiteit waar een team tegenaan loopt. 

“Een team leert om te observeren en te luisteren naar anderen”

Processtappen

Intake

Vooraf onderzoeken we de vraag van de doelgroep en wat de intervisie moet opleveren. We kijken of intervisie een passend instrument is en hoe je jouw betrokkenheid als opdrachtgever ziet. Vervolgens bepalen we samen de inhoud en vervolgstappen. We spreken vooraf een bepaald aantal intervisiesessies af om tot een optimaal rendement te komen.

Voorbereiding

We starten met de voorbereiding en intake van alle deelnemers. We creëren draagvlak door ze actief te betrekken bij de voorbereiding op de intervisie. Ze denken mee over de sessie en brengen hun eigen uitdagingen, leervragen en professionele ambities in kaart.

Intervisie

Tijdens de intervisie begeleiden onze psychologen de groep op methodische wijze. We faciliteren het proces en zorgen voor een veilige omgeving waarin iedereen ervaringen kan delen. Deelnemers leren om waardevrij te luisteren naar persoonlijke en professionele dilemma’s en met elkaar mee te denken. Bovendien leren ze om de intervisiemethode en basisprincipes zelf toe te passen in de praktijk.

Evaluatie 

Tijdens de evaluatie blikken we terug op de doelstellingen en het rendement van de intervisie. Op basis van de ervaringen stellen we vast of de groep de intervisie zinvol vond en de methode voort wil zetten.

Wat kun je hiermee?

Intervisie zet je in om te professionaliseren. Het is een middel om teams aan te zetten tot zelfreflectie, te leren, te adviseren en ze te ondersteunen bij professionele en persoonlijke vraagstukken.

Ontwikkeling van mensen

Wil jij dat je mensen zich blijven ontwikkelen door nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te leren? Lees hier hoe we jouw mensen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Ontwikkeling van leiderschap

Wil jij de effectiviteit van jouw leiders verbeteren, ze klaarstomen voor veranderende situaties of hun teams beter laten samenwerken. Bekijk nu welke leiderschapsmodules we aanbieden.

Ontwikkeling van teams

Hoe zorg je ervoor dat teams zich blijven ontwikkelen, zelfstandig opereren en ook echt als team samenwerken? Ontdek hier wat Akerendam voor de ontwikkeling van jouw teams kan betekenen.

Je bent niet alleen, vraag maar raak!

“Loop jij tegen vraagstukken aan in je werk waar één oplossing niet lijkt te volstaan? Zoom dan eens uit! Sta eens stil bij je vraag met vakgenoten. Durf te analyseren op inhoudelijk én persoonlijk vlak. Dat leidt vaak tot zeer waardevolle inzichten en adviezen.”

Marthe is een goudeerlijke psycholoog met een missie om iedereen meer werkplezier te bezorgen.