Leiderschapsleergang

Goed leiderschap is essentieel. Organisaties, afdelingen en teams veranderen razendsnel, waardoor we ons voortdurend moeten aanpassen. Zij hebben daarbij behoefte aan een heldere visie en duidelijke handvatten. Leiders bieden dat door richting te geven, te inspireren, te motiveren, aan te zetten tot samenwerking en besluitvaardig te zijn als dat nodig is. In de leiderschapsleergang ontdek je waar je staat als leider en ontwikkel je jouw leiderschapskwaliteiten die je direct kunt toepassen in je persoonlijke situatie, je team en je organisatie. Daarnaast creëren jouw leiders een gemeenschappelijk taal en eenzelfde kader om op organisatieniveau de volgende stap te zetten.

Hoe doen we dat?

Een leiderschapsleergang is een traject dat je samen met een groep collega’s doorloopt. Tijdens de leergang reflecteren we op je ontwikkeling als leider en de ontwikkeling van je team en de organisatie. We kijken naar je eigen functioneren, je loopbaan, je ontwikkeling, je perspectief als leider en je kracht en valkuilen. De cases en vragen van jezelf en de andere deelnemers staan daarbij centraal. Je werkt met jouw groep aan verschillende thema’s met opdrachten en evaluatiemomenten. We ontdekken wat jou een leider maakt. We zoomen in op jouw specifieke situatie en wat daar vanuit het oogpunt van leiderschap belangrijk is. 

We hanteren verschillende invalshoeken waaronder de trends & ontwikkelingen in jouw organisatie, groepsvorming en teamdynamiek en de evolutie & psychologie van leiderschap. Deze theorieën vertalen we naar praktische handvatten en gaan we vooral veel oefenen met de groep. Daarin leer je waar je zelf staat als leider, welke stappen je met jouw teams kan zetten en welk gedrag je meer kan toepassen.  

“Leidinggevenden doen kennis op van team- en groepsdynamiek, en vaardigheden om de ontwikkeling van teams te versnellen”

Processtappen

Intake opdrachtgever

Het is belangrijk om eerst een goed beeld te krijgen van de huidige situatie in de organisatie, welke opdracht jouw leiders hebben binnen de organisatie en waar zijn momenteel staan. Op basis daarvan bepalen we samen met de opdrachtgever de meest geschikte aanpak voor de leergang en de juiste groepssamenstelling.

De leiders betrekken

We maken duidelijke afspraken en communiceren transparant met alle leiders. We denken na over de beste manier om iedereen mee te nemen in de aanleiding en aanpak van het traject. We starten het traject vaak met een assessment als nulmeting. Hiermee creëren we een gezamenlijk beeld van de huidige situatie en het niveau van de groep.

Leiderschapsleergang

De leiderschapsleergang vindt plaats in groepsverband. Daarbij staan persoonlijke ontwikkeling, leren van elkaar en de opdrachten en uitdagingen binnen de organisatie centraal.

Evaluaties

Tijdens de evaluaties blikken we terug op de beoogde doelstellingen en het rendement van het traject. Op basis daarvan sturen we bij, wat voor het vervolg handig is en maken we een plan om de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden te blijven gebruiken in de organisatie.

Wat kun je hiermee?

Je creëert effectieve leiders in je organisatie die dezelfde taal spreken, samen visie ontwikkelen en vanuit die visie handelen. Zij weten elkaar te vinden, nemen verantwoordelijkheid, versnellen en ondersteunen bij de ontwikkeling van mens, team en organisatie.

Ontwikkeling van leiderschap

Wil jij de effectiviteit van jouw leiders verbeteren, ze klaarstomen voor veranderende situaties of hun teams beter laten samenwerken? Bekijk nu welke modules we aanbieden voor het ontwikkelen van leiderschap.

Ontwikkeling van mensen

Wil jij dat je mensen zich blijven ontwikkelen door nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te leren? Lees hier hoe we jouw mensen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Slik je mening in en beloon initiatief

“Corrigeer je jouw medewerkers liever achteraf in plaats van dat je ze op voorhand toestemming geeft? Prima als dat jouw leiderschapsstijl is, maar beloon dan wel initiatief en slik vooraf je mening in.”

Ruben is een gedreven arbeids- en organisatiepsycholoog die mensen, teams en organisaties helpt om in beweging te komen en zich verder te ontwikkelen.