Ontwikkeling van leiderschap

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen dwingen organisaties zich voortdurend aan te passen. Richting bieden, inspireren, co-creëren, besluitvaardig sturen en motiveren is belangrijker dan ooit. Dat vraagt om effectieve leiders die samen visie ontwikkelen, vanuit die visie handelen en dezelfde taal spreken. Met focus op eigen verantwoordelijkheid, autonomie en zelfregie van medewerkers en teams. En een leiderschapsstijl die zorgt dat mensen zelf beslissingen nemen, trots zijn op hun bijdrage en geaccepteerd worden in het team. Akerendam helpt je bij het ontdekken, selecteren en benutten van leidinggevend potentieel in jouw organisatie. En we begeleiden leiders en leidinggevenden in het ontwikkelen van hun competenties, het inzetten van hun kwaliteiten en het werken in en met hun teams. De opbrengst? De autonome, succesvolle en inspirerende leiders van de toekomst!

Hoe doen we dat?

Leiderschap betekent voor iedere organisatie iets anders. Daarom ontwikkelen we leiderschapsprogramma’s altijd op maat. Van het vaststellen van de potentie, competenties en ontwikkelmogelijkheden met behulp van assessments, tot het opstellen en uitvoeren van een leiderschapsleergang, het geven van incompany trainingen en het coachen van leidinggevenden. Of je nu aan het begin van een grote (cultuur)verandering staat, meer uit je huidige leidinggevenden wilt halen of wilt inzetten op talentontwikkeling van toekomstige leiders, onze aanpak op maat helpt je om de leidinggevenden van de toekomst te creëren. Leiders die hun teams inspireren om op een energieke manier hun doelen te behalen.

Onze trainingen zijn altijd maatwerk. Ze gaan niet over het aanleren van trucjes, maar over ‘leren te leren’. Leidinggeven leer je door het te doen. Zeker als het gaat over omgaan met verandering, beoordelen, adviesvaardigheden, inspireren en motiveren, coachen en effectieve interventies op teamdynamiek.

 Goed leiderschap is essentieel. In de leiderschapsleergang ontdek je waar je staat als leider en ontwikkel je jouw leiderschapskwaliteiten die je direct kunt toepassen in je persoonlijke situatie, je team en je organisatie. 

Soms ontstaat in een organisatie de noodzaak voor tijdelijke expertise. Bijvoorbeeld bij een kortlopend project, verzuim, uitval of als een functie pas later ingevuld wordt. Akerendam ondersteunt organisaties met gekwalificeerde interim-leidinggevenden. 

Leidinggeven aan multidisciplinaire teams

Veel organisaties maken de ontwikkeling door van een ‘kolommenstructuur’ naar multidisciplinaire teams. Een flinke verandering – zowel voor het team als voor de leidinggevende – waarbij zowel problemen als kansen kunnen ontstaan, afhankelijk van de organisatiestructuur, cultuur en het specifieke team. De psychologen van Akerendam helpen je bij deze veranderingen door niet alleen leidinggevenden te coachen in hun ontwikkeling, maar door ook de combinatie te zoeken met de ontwikkeling van het team. Zodat de leidinggevende en het team hetzelfde doel voor ogen hebben en nastreven, met een duidelijk rolverdeling en heldere afspraken. 

Een spiegel voor leiders

Omdat leiders aan het roer van je organisatie staan en bepalend zijn voor de richting die je organisatie inslaat, is het vaak lastig om hen – vanuit een andere positie – oprechte feedback te geven. Maar als die spiegel op het eigen functioneren ontbreekt, kunnen leiders zich eenzaam en geïsoleerd voelen of juist het gevoel krijgen dat ze alles perfect doen, waardoor ze zich niet meer laten bijsturen. Akerendam helpt je om de leiders in je organisatie een objectieve en realistische spiegel voor te houden, waardoor ze nog effectiever worden.

Doe zelf een stap terug

“Herken je dat? Dat je een team maar niet aan de praat krijgt? Als je medewerkers wilt motiveren om echt stappen te zetten, moet je eerst zelf een stap terugdoen. Dit helpt je te reflecteren en om medewerkers vertrouwen en ruimte te geven om zich te ontwikkelen.”

Toos is een enthousiaste sociaal- en organisatiepsycholoog met aandacht voor jouw situatie. Ze maakt complexe problemen behapbaar met pragmatische en psychologisch onderbouwde oplossingen. 

Leiderschap: kun je dat leren?

Een nieuwe generatie

Medewerkers worden steeds zelfstandiger en hoogopgeleide professionals laten zich niet zo makkelijk sturen.  Ze zoeken liever zelf uit hoe zaken werken of acteren vanuit hun eigen visie. Voor leidinggevenden kan dat lastig zijn. Een nieuwe generatie vraagt om een nieuw soort leiders. Controlerende of dominante leiderschapsstijlen kunnen schadelijke effecten hebben. Je strategie effectief omzetten in resultaat vraagt om andere vaardigheden. Het draait niet meer om (dominant) dirigeren, maar om coachen, inspireren en motiveren. Maar hoe leer je dat de leiders van morgen aan? En hoe zorg je dat ‘oude stijl’ leidinggevenden de mens meer centraal gaan stellen en medewerkers in staat stellen het beste uit zichzelf te halen? De psychologen van Akerendam begeleiden en coachen – op een systematische en pragmatische manier – leidinggevenden en professionals om tot een effectieve samenwerking te komen. Met inzichten en methoden die passen bij hun dagelijkse praktijk.

Begin bij je eigen gedrag

“Maakt je team veel plannen, maar komen ze niet in actie? Als leider krijg je vaak het gedrag terug dat je zelf vertoont. Begin dus eerst bij jezelf als je het gedrag van je team wilt veranderen!”

Rolf is een organisatiepsycholoog die mensen het cruciale zetje geeft om de lat hoger te leggen.