Talent motiveren, ontwikkelen en behouden. Hoe doe je dat?

Een praktijkvoorbeeld

IT Quality Assurance-organisatie SYSQA is de laatste jaren volop in ontwikkeling. Het team telt meer dan 80 QA-professionals die zich kenmerken door hun productiviteit en bovengemiddeld analytisch vermogen. Om deze vaak jonge mensen te ondersteunen bij hun ontwikkeling én te verbinden aan de organisatie, zocht SYSQA een structurele oplossing. Samen met de bedrijfspsychologen van Akerendam ontwikkelde SYSQA een uitdagend groeiprogramma voor high potentials waarbij ze uitgebreid getraind en opgeleid worden.

De situatie

De veelal jonge medewerkers zijn voortdurend bezig om zich te ontwikkelen en hun persoonlijke ambities waar te maken. In de eerste periode worden talentvolle mensen met name op de inhoud getraind en opgeleid en kunnen ze bij klanten goed uit de voeten. Naarmate hun carrière vordert, komen ze in complexere situaties terecht waarin andere dingen van hen gevraagd worden – met name op soft skills vlak.

De wens

SYSQA wil vooral de professionals die al meerdere ontwikkelstappen hebben gezet en positief opvallen bij hun ontwikkeling ondersteunen, om ze ook voor de lange termijn te verbinden aan de organisatie.

De oplossing

Een eigentijds ontwikkelprogramma op maat voor high potentials binnen SYSQA. De medewerkers helpen zelf om het programma vorm te geven, zodat het precies aansluit op de praktijk en hun wensen. Het streven is om de high potentials nog effectiever inzetbaar te maken, te prikkelen, de onderlinge verbinding te versterken en nieuwe perspectieven aan te reiken die passen binnen de fase in hun loopbaan.

De tools

Een intensief, tweejarig Talent Ontwikkel Programma (TOP) gericht op individuele en gezamenlijke groei. In vier thematische sprints is er ruimte voor trainingen, interactie met collega’s, introspectie en evaluatie. Na de tussentijdse interventies formuleren de deelnemers acties en persoonlijke opdrachten om in de praktijk toe te passen.

Leerervaringen

1. Samen ontwikkelen geeft verbinding binnen de organisatie

Mensen leren graag van en met elkaar. Groepen die gedurende een langere periode gezamenlijk ervaringen opdoen voelen onderlinge verbinding. Dit heeft een positief effect op de veiligheid: om dingen uit te proberen, kennis uit te wisselen en het draagt bij aan de wil om elkaar te helpen. Daarnaast is een sleutelpersoon binnen de organisatie betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van het programma en bij het proces van de eigen ontwikkeling. Dit zorgt voor een grote onderlinge verbinding in relatie tot de organisatie en een directe koppeling met de praktijk.

2. Eigenaarschap over de eigen ontwikkeling maakt betrokken en gemotiveerd

Mensen zijn meer betrokken bij programma’s die niet vrijblijvend zijn en waarbij zij zelf invloed kunnen uitoefenen op de inhoud en het proces. De deelnemers aan het TOP hebben samen met Akerendam de eigen leervraag scherp gesteld en hebben een eigen rol in het vormgeven van het programma. Daarbij geven zij commitment op het traject van twee jaar. In de aftrap van iedere sprint wordt afgestemd wat aan de orde gaat komen. De dialoog komt op gang en deelnemers worden actief getriggerd om na te denken over de eigen situatie, het formuleren van eigen ontwikkelvragen en opbrengsten en over de invulling van het programma. Dit is essentieel voor het vergroten van het eigenaarschap en het succes van het programma.

3. Een lerende cultuur brengt meer dan een korte training

Bij intensieve kortdurende programma’s worden kennis en vaardigheden vaak overschreven en wordt de koppeling naar de praktijk te weinig expliciet gemaakt: door de grote informatiedichtheid en onvoldoende mogelijkheid om dit in de praktijk te implementeren, maken de deelnemers zich de gewenste kennis en vaardigheden niet eigen. Een lerende cultuur vraagt om ontwikkelprogramma’s met een langere doorlooptijd. In tussenliggende periodes wordt voor deelnemers duidelijk hoe zij hetgeen ze geleerd hebben, ook in de praktijk kunnen toepassen.

4. Ontwikkeling door balans tussen introspectie en doen

Mensen ontwikkelen zich als zij zich bewust zijn van wát ze moeten leren en waar ze nu staan (awareness). Nadat mensen dit inzicht hebben, is het van belang dat er blijvend aandacht aan besteed wordt, omdat iets nieuws leren nu eenmaal energie kost (attention). Tijdens het TOP leren de deelnemers hun individuele talenten, aandachtspunten en ontwikkelpad kennen, waardoor de urgentie en persoonlijke betrokkenheid toeneemt. Vervolgens wordt in de persoonlijke ontwikkeling aandacht besteed aan ‘Wie ben ik en hoe zit ik in elkaar?’ en vaardigheidstraining.

5. Bewuste groei stimuleert

Iedere sprint wordt geëvalueerd, waarbij de persoonlijke opbrengst wordt gevierd, de voortgang geëvalueerd en samen vooruit wordt geblikt. De bewuste groei van medewerkers en teams vergroot het vertrouwen in elkaar en het ontwikkeltraject.

 

Samenvatting

Met het eigentijdse Talent Ontwikkel Programma op maat met oog voor soft skills, introspectie, onderlinge verbinding en interactie, beschikt SYSQA over een eigen programma om high potentials voor langere tijd te binden en ontwikkelen.

Teamontwikkeling, hoe werkt dat?

Er is veel behoefte aan kennis over samenwerking in en tussen teams en de ontwikkeling ervan. Maar hebben we teams echt nodig? En wat maakt teams effectief of juist niet in welke situatie?

Download het eBookx