Zo selecteer je trainees die doorstromen tot jouw management

Een praktijkvoorbeeld

Enexis Groep heeft een hoog aangeschreven traineeship voor management en voor operationeel management. Jaarlijks geven net afgestudeerde talenten zich vol enthousiasme op voor deze mooie kans. De plekken zijn beperkt en Enexis Groep maakt met grote zorg een weloverwogen keuze uit de kandidaten. Akerendam adviseert en ondersteunt Enexis Groep bij de selectie.

De situatie

Enexis Groep start jaarlijks met een groep trainees. De werving gaat goed; veel afgestudeerd talent is geïnteresseerd in een loopbaan bij Enexis Groep. Maar hoe selecteer je vanuit dat aanbod juist de trainees die zich effectief ontwikkelen en die doorgroeien tot het management van de organisatie?

De wens

Enexis Groep zocht ondersteuning bij het vormgeven en uitvoeren van passende selectiestappen voor een tweejarig management traineeship. Alles is gericht op het selecteren van de talenten met een groot ontwikkel- en verandervermogen om de energietransitie te versnellen uit het grote aanbod van talentvolle starters. Het management van Enexis Groep wil zelf betrokken zijn bij de selectie en de procedure moet waarborgen dat alle deelnemers ambassadeur van Enexis Groep worden, zelfs als ze uiteindelijk niet gekozen worden.

De oplossing

Als potentiële trainees door de eerste interne selectie van Enexis Groep heen komen, neemt Akerendam capaciteitentests en een persoonlijkheidsvragenlijst bij hen af. Enerzijds om te toetsen of de medewerkers het gewenste werk- en denkniveau hebben. Anderzijds om in kaart te brengen of er opvallende persoonlijkheidskenmerken naar voren komen. Op basis daarvan worden specifieke vragen ontwikkeld, waardoor de interviewers een verdiepend gesprek kunnen voeren. Interviewers van Enexis Groep (managers en recruiters) krijgen een briefing van Akerendam over de aanpak en beoordeling van het interview. Zo kunnen ze optimaal vergelijken wie het meest in aanmerking komt om deel te nemen aan de selectiedagen.

Op basis van de bevindingen in de interviews selecteert Enexis Groep 36 deelnemers voor de selectiedagen. Zij worden op locatie uitgenodigd om praktijksimulaties te doorlopen en opdrachten te maken. Ervaren acteurs zijn hierbij gesprekspartner, de managers van Enexis observeren en beoordelen deze simulaties samen met een psycholoog van Akerendam. Alle bevindingen worden bijgehouden en na de selectiedagen uitvoerig besproken met de uiteindelijke beslissers. Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijke rapportage met observaties en feedback, om te kunnen reflecteren en als basis te gebruiken voor verdere persoonlijke ontwikkeling.

De tools

  • Capaciteiten- en persoonlijkheidstests op basis waarvan een rapport wordt samengesteld met specifieke vragen per persoon die managers kunnen stellen in het interview.
  • Briefing voor managers ter voorbereiding op het interview.
  • Specifiek ontwikkelde simulaties die gedrag oproepen dat in de praktijk van de trainees relevant is.
  • Professionele acteurs die in simulaties zo schakelen dat kandidaten de kans krijgen om zoveel mogelijk van zichzelf te laten zien.
  • Training voor managers ter voorbereiding op het observeren van simulaties.
  • Logistieke ontzorging in het proces door psychologisch assistenten die de kandidaten begeleiden tijdens de selectiedag.
  • Ondersteuning van psychologen die de simulaties samen met de managers observeren en beoordelen.

 

Dankzij deze tools kunnen alle deelnemers zich op de opdrachten focussen en kunnen de managers zich optimaal richten op het beoordelen van de deelnemers.

Leerervaringen

1. Spits de selectie toe op de context

Gedrag voorspelt gedrag, dus je meet het beste in een context waarin de trainees ook daadwerkelijk terechtkomen. Ontwikkel casuïstiek die past bij de rol en de organisatie.

2. Betrek het management in het selectieproces

In de eerste plaats vertegenwoordigt het management de norm vanuit de organisatie. Zij weten als geen ander wat gewenst gedrag is en welk gedrag niet in de organisatie past. Bovendien draagt die betrokkenheid bij aan een zachte landing voor de trainees die aangenomen worden. De eerste contacten worden al ‘bij de voordeur’ gelegd.

3. Maak alle betrokkenen ambassadeurs

Veel kandidaten voeren voor het eerst praktijksimulaties uit en doen nieuwe ervaringen op in het selectieproces. Doordat iedere deelnemer iets leert over zichzelf, over de rol van trainee en over Enexis als organisatie blikken zij collectief terug op een leerzame en inzicht gevende ervaring. Ook deelnemers die afgewezen worden voor het traineeship krijgen een persoonlijke rapportage en een mondelinge toelichting waardoor zij verdere stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling.

Samenvatting

Met gedragsgerichte competentieprofielen, gespecificeerde vragen voor het interview, beoordelingsformulieren voor het interview en alle simulaties en specifieke simulaties voor de organisatie, beschikt Enexis Groep nu over een effectieve en efficiënte procedure voor het beoordelen en selecteren van nieuwe talenten. Door op de selectiedagen gebruik te maken van ondersteuning in de logistiek en door ervaren acteurs en psychologen in te zetten, kunnen alle betrokkenen van Enexis bij het proces zich volledig focussen op hun eigen rol.

"7 tips om talentvolle medewerkers langer vast te houden"

Talentvolle medewerkers blijven boeien en behouden is niet zo eenvoudig. Daarom hebben we 7 praktische tips voor je op een rij gezet.

Download het factsheet