Talent event

Bedrijven willen talentvolle mensen aantrekken en de kwaliteiten van medewerkers optimaal benutten. Daarom is het belangrijk om te weten of kandidaten geschikt zijn, waar ze staan in hun ontwikkeling en hoe zij hun loopbaan verder kunnen vormgeven. Met een talent event helpt Akerendam organisaties in korte tijd inzicht te krijgen in de kwaliteiten van een grote groep mensen. Daarmee kunnen zij afgewogen keuzes maken in het aannemen van nieuw talent, de ontwikkeling van medewerkers en hen daar neerzetten waar zij het meest van toegevoegde waarde zijn.

Hoe doen we dat?

Een talent event is een praktische manier om in korte tijd bij grote groepen mensen – 6 tot 48 mensen per dag – een assessment af te nemen. De dag bestaat uit capaciteitentests, simulaties, feedbackgesprekken, schriftelijke opdrachten, persoonlijkheidsvragenlijsten en interviews. Hierdoor brengen we onder andere toekomstig werkgedrag, persoonlijke drijfveren en het zelfbeeld van de deelnemers in kaart. De deelnemers doorlopen een vol programma waarin zij en de organisatie steeds meer inzicht krijgen in hun krachten en ontwikkelpunten. Afhankelijk van het doel van het talent event, bevat de dag ook korte trainingsonderdelen waarbij deelnemers handvatten krijgen om zich direct te ontwikkelen.

“Met een talent event krijgen organisaties snel inzicht in de krachten en ontwikkelpunten van een groep”

Processtappen

Intake met opdrachtgever

Het talent event bereiden we samen met de opdrachtgever voor. Onder andere aan de hand van praktijksituaties stellen we vast welk gedrag de opdrachtgever de deelnemers wil zien toepassen en creëren we samen het kader en de norm. Tevens stellen we vast welke sleutelpersonen uit de organisatie actief betrokken worden bij de uitvoering. Op basis van deze intake ontwerpen we het programma voor het talent event.

Training van de assessoren

We leren de sleutelpersonen objectief gedrag te observeren, heldere feedback te geven en leren ze waarom dat voor mensen zo lastig is. De sleutelpersonen worden voorbereid op de casuïstiek, hun rol en het totale programma van de dag.

Voorbereiding deelnemers

Voor het talent event krijgen de deelnemers informatie over hoe zij zich voor kunnen bereiden en wat ze kunnen verwachten. Ze hebben de mogelijkheid om vragen te stellen en we geven tips ter voorbereiding. We willen dat de deelnemers zich van hun beste kant kunnen laten zien.

Talenteventdag

Onze psychologen voeren het programma uit in samenwerking met de vakassessoren. We begeleiden het logistieke proces zodat assessoren uit de organisatie, acteurs en psychologen zich gedurende de dag optimaal op hun rol kunnen richten. Per dag begeleiden we 6 tot 48 talenten.

Evaluatietraject

We koppelen – met expliciete toestemming van de deelnemers – het resultaat terug aan de opdrachtgever. We bieden de opdrachtgever inzicht in de kracht en ontwikkelpunten van alle deelnemers. Bovendien maken we een analyse op groepsniveau. Daarmee krijg je een totaaloverzicht waarin je de krachten, ontwikkelpunten op groepsniveau ziet en kunt vertalen naar ontwikkelprogramma’s en keuzes kunt maken voor de samenstelling van groepen.

Wat kun je hiermee?

Met een talent event krijg je snel een beeld van de talenten, vaardigheden, ontwikkel- en aandachtspunten van een grote groep mensen. Zo krijg je het juiste inzicht om je medewerkers te ondersteunen bij hun ontwikkeling en kun je goed en objectief selecteren bij het werven van nieuw talent.

Ontwikkeling van mensen

Wil jij dat je mensen zich blijven ontwikkelen door nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te leren? Lees hier hoe we jouw mensen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Adviseren en beïnvloeden

Wil jij ervoor zorgen dat jouw mensen hun stakeholders effectief beïnvloeden of (nieuwe) klanten beter adviseren? Lees alles over onze trainingen voor adviseren en beïnvloeden.

Ontwikkeling van leiderschap

Wil jij de effectiviteit van jouw leiders verbeteren, ze klaarstomen voor veranderende situaties of hun teams beter laten samenwerken. Bekijk nu welke leiderschapsmodules we aanbieden.

Teams kunnen vaak meer dan je denkt…

“Kies jij net iets te vaak voor de verkeerde kandidaat bij een sollicitatieprocedure? Stop dan met het aannemen van mensen op basis van hun cv en een gesprek. Kies voor een talent event waarmee je in korte tijd écht een goed beeld krijgt van alle kandidaten en een onderbouwde beslissing kan nemen over de meest geschikte persoon.”

Bedrijfskundige en organisatiepsycholoog Joost help je om de effectiviteit van talent te vergroten. Joost gaat nooit een uitdaging uit de weg en vindt altijd een daadkrachtige oplossing door te meten, te ontwikkelen en rake vragen te stellen.