Teamcoach

Organisaties en het vakgebied waarin zij acteren zijn continu in beweging. Deze dynamische wereld vraagt om teams die lenig zijn en beschikken over zelfsturend vermogen. Daarvoor zijn organisaties vaak afhankelijk van coaches om teams professioneel te begeleiden en te stimuleren. Als de juiste ondersteuning tijdelijk niet voorhanden is, biedt Akerendam interim-coaches aan die teams professioneel begeleiden. Daarnaast leiden we intern ook mensen op tot vakbekwame teamcoaches. Zo stellen we bedrijven in staat om de ontwikkeling van teams altijd te versnellen en te vergroten.

Hoe doen we dat?

Bij teamcoaching kijken we altijd eerst wat je vraag is en waar die vandaan komt. Op basis daarvan kiezen we samen met jou wat ervoor nodig is om aan die vraag te voldoen. Heb je tijdelijk geen beschikking over een geschikte teamcoach? Dan helpen de interim teamcoaches van Akerendam je om teams te ontwikkelen. Zij beschikken over de vaardigheden en kennis om verschillende teams te begeleiden. De coaches dagen teamleden uit en helpen ze om veranderingen vorm te geven. Altijd met respect voor elkaars rol en oog voor frisse invalshoeken. Ze sturen bij, geven richting en zorgen ervoor dat teams samen passende oplossingen vinden.

We leiden ook mensen in jouw organisatie op tot teamcoaches. We ondersteunen bij het selecteren van de meest geschikte teamcoaches. In groepsverband leren teamcoaches over groepsdynamiek, ontwikkeling van teams, ontdekken van patronen en het succesvol toepassen van interventies. Deelnemers wisselen training, coaching en intervisie af met het oefenen in de praktijk. Doordat ze in teamverband kennis opdoen en oefenen, ervaren zij direct zelf hoe het team zich ontwikkelt.

“We leren coaches zelfstandig teams te begeleiden bij veranderingen of specifieke vraagstukken”

Processtappen

Intake opdrachtgever

We bepalen de meest geschikte aanpak door eerst de aanleiding en vraag in kaart te brengen. Als we het passende instrument bij de vraag hebben gevonden, bespreken we de opdracht en de aanpak met de betrokken personen.

Start van de opdracht

Als Akerendam een teamcoach levert, is het van belang dat de opdrachtgever en interim-teamcoach kennismaken. Bevalt de kennismaking en is er wederzijds vertrouwen? Dan vertalen we samen de opdracht naar concrete doelen. Als de opdrachtgever ervoor kiest om intern teamcoaches op te leiden, dan stemmen we de juiste route af om geschikte mensen te vinden. Daarbij kijken we naar ervaring, achtergrond, ambities, waar je mensen staan en wat zij nodig hebben. Vervolgens stemmen we individueel de verwachtingen af met de coaches, voordat we met de groep aan de slag gaan.

Tussentijdse evaluaties

Tijdens de evaluaties blikken we terug op de beoogde doelstellingen, het rendement van het traject en stellen we vast wat voor het vervolg handig is.

Wat kun je hiermee

Je organisatie beschikt altijd over bekwame teamcoaches die teams zelfstandig begeleiden bij veranderingen of ontwikkelingsvraagstukken. Coaches beschikken over essentiële kennis en vaardigheden, begrijpen wat hun rol inhoudt en weten wat zij kunnen bieden. Hierdoor ontstaat binnen de organisatie een gezamenlijke norm voor de invulling van de rol van teamcoach en weten teams hoe een coach ze kan ondersteunen binnen transities.

Ontwikkeling van mensen

Wil jij dat je mensen zich blijven ontwikkelen door nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te leren? Lees hier hoe we jouw mensen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Ontwikkeling van teams

Hoe zorg je ervoor dat teams zich blijven ontwikkelen, zelfstandig opereren en ook echt als team samenwerken? Ontdek hier wat Akerendam voor de ontwikkeling van jouw teams kan betekenen.

Doe zelf een stap terug

“Herken je dat? Dat je een team maar niet aan de praat krijgt? Als je medewerkers wilt motiveren om echt stappen te zetten, moet je eerst zelf een stap terugdoen. Dit helpt je te reflecteren en om medewerkers vertrouwen en ruimte te geven om zich te ontwikkelen.”

Toos is een enthousiaste sociaal- en organisatiepsycholoog met aandacht voor jouw situatie. Toos maakt complexe problemen behapbaar met pragmatische en psychologisch onderbouwde oplossingen.