Teamonderzoek

Teams en organisaties worden soms geconfronteerd met complexe interne problemen. Dit is vaak zichtbaar door escalaties: uit de hand gelopen teambijeenkomsten, een brandbrief van medewerkers of ruzies. Dat zorgt voor ongewenste effecten zoals demotivatie, hoog ziekteverzuim, verloop van medewerkers, teruglopende resultaten en een onveilige werkomgeving. Akerendam helpt organisaties te ontdekken waar deze problemen vandaan komen en wat ze eraan kunnen doen. Het teamonderzoek geeft organisaties een gedegen en onafhankelijk beeld van de situatie en het is tevens een interventie die verandering en beweging creëert.

Hoe doen we dat?

Bij een onafhankelijk teamonderzoek brengen we de (historie van de) problematiek in kaart en maken we een analyse van de oorzaken. Bij aanvang stemmen we met de organisatie duidelijk de vraag af. Vervolgens interviewen we medewerkers, observeren we bij teambijeenkomsten en spreken we met stakeholders uit het systeem die samenwerken met het team.

Onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen voor vervolgstappen beschrijven we in een uitgebreid rapport en bespreken we met de opdrachtgever. Afhankelijk van de situatie ondersteunen we organisaties ook bij het oplossen van de problemen.

“Onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen beschrijven we in een uitgebreid rapport”

Processtappen

Intake opdrachtgever

Voordat we een aanpak bepalen, brengen we eerst de aanleiding en vraag in kaart. Vervolgens maken we afspraken over welke stappen we moeten zetten en welke personen we willen spreken.

Informeren medewerkers

We geven alle medewerkers helderheid over de aanleiding en de aanpak van het onderzoek. Zo zorgen we voor open en transparante communicatie en kunnen we duidelijke afspraken maken.

Het onderzoek

We interviewen medewerkers, leidinggevenden en eventuele andere stakeholders over de huidige en gewenste situatie. Ter bevordering van de veiligheid en transparantie van de betrokkenen, geven we tijdens de interviews altijd helderheid over onze rol, de opdracht en welke informatie we delen. Om inzicht te krijgen in gedragspatronen, sluiten we aan in de praktijk om te observeren.

Bespreken rapportage

Onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen verwerken we in een rapportage en delen we met de opdrachtgever. We spreken ook af hoe we de resultaten het beste met het team kunnen bespreken.

Wat kun je hiermee?

Je laat een onafhankelijk expert onderzoek doen naar de huidige en gewenste situatie in een team of je organisatie. Daardoor krijg je inzicht in de huidige problematiek en welke stappen noodzakelijk zijn om de situatie effectief te veranderen. Het onderzoek zet daarnaast aan tot ontwikkeling en beweging.

Ontwikkeling van mensen

Wil jij dat je mensen zich blijven ontwikkelen door nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te leren? Lees hier hoe we jouw mensen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Ontwikkeling van teams

Hoe zorg je ervoor dat teams zich blijven ontwikkelen, zelfstandig opereren en ook echt als team samenwerken? Ontdek hier wat Akerendam voor de ontwikkeling van jouw teams kan betekenen.

Ontwikkeling van leiderschap

Wil jij de effectiviteit van jouw leiders verbeteren, ze klaarstomen voor veranderende situaties of hun teams beter laten samenwerken. Bekijk nu welke leiderschapsmodules we aanbieden.

Weerstand moet je niet voorkomen, maar waarderen

“Stuit je in jouw team of afdeling voortdurend op weerstand? Weerstand komt vaak voort uit een gebrek aan invloed. En ondanks dat het er niet altijd even handig uitkomt, is actieve weerstand wél een teken van betrokkenheid. Waardeer de bijdrage van mensen, luister naar ze en stimuleer ze om een actieve bijdrage te leveren.”

Ambitieuze arbeids- en organisatiepsycholoog Frank richt zich op de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties.