Teamontwikkeling

Wat een team effectief en succesvol maakt? Betekenis! Teams bereiken meer resultaat als teamleden het gevoel hebben dat hun bijdrage ertoe doet en zij mogen meedenken over de manier waarop het team waarde toevoegt. Als ze aan een gezamenlijk doel werken en weten wat hun eigen rol daarin is. Als afspraken goed afgestemd zijn. Onze psychologen stellen de werkpraktijk centraal bij het ontwikkelen van teams. We begeleiden en coachen teams om bewust en zelfstandig samen te werken en die samenwerking inhoud te geven. Het resultaat? Teams die meer plezier beleven en betere resultaten behalen.

Hoe doen we dat?

We starten een teamontwikkelingstraject op basis van een analyse. Eerst kijken we met de opdrachtgever wat de aanleiding is voor de vraag, wat er speelt in het team, binnen welke context de vraag zich voordoet en welke verbeteringen het team wil bereiken. Vervolgens bespreken we per individu wat hun beeld en verwachtingen zijn, bespreken dit op teamniveau en bepalen we samen een aanpak. Daardoor creëren we draagvlak en zorgen we dat alle neuzen dezelfde kant op staan.

We werken zoveel mogelijk binnen de praktijksituatie en inhoud van het team. Teamontwikkeling is altijd maatwerk en het meest effectief als je het direct kunt toepassen in je eigen situatie. De aanpak, mate van structuur en werkvormen variëren en sluiten aan bij de wensen, problematiek en volwassenheid van het team. Teams leren in dit traject wat ze nodig hebben om effectief te zijn, hoe ze dat samendoen en welke stappen ze moeten zetten. We bekijken teams vanuit een psychologische en groepsdynamische invalshoek en besteden aandacht aan de rol die zij spelen binnen een afdeling, de organisatie en hun externe omgeving. Afhankelijk van de vraag en de fase waarin een team zich bevindt reiken we passende methodes aan. We leggen niet alleen patronen bloot, maar helpen ook om deze patronen te doorbreken. Op teamniveau en individueel vertalen we deze inzichten naar concrete werkafspraken.

We dagen teamleden uit en helpen ze op pad om veranderingen vorm te geven

Processtappen

Intake opdrachtgever

Het is belangrijk om eerst een goed beeld te krijgen van de huidige situatie in het team voordat we een aanpak bepalen. Daarom zoeken we eerst uit waarom het team vindt dat ze begeleid moeten worden bij hun ontwikkeling.

Het team betrekken

We maken duidelijke afspraken en communiceren transparant met alle teamleden. We denken na over de beste manier om iedereen mee te nemen in de aanleiding en aanpak van het traject. We starten het traject altijd met een onderzoek; hiermee creëren we een gezamenlijk beeld van de huidige situatie.

Bespreken rapportage

De rode draad van onze bevindingen bespreken we in gesprek met alle teamleden. We kijken naar bevindingen, waar het team zeer tevreden over is en waar ze aan willen werken. Op basis hiervan bepalen we de vervolgstappen en aanpak. Uiteraard stemmen we die goed af met de opdrachtgever.

Teamontwikkeling

We starten het traject op basis van de analyse. De frequentie en de duur hangen af van de problematiek en varieert meestal van 6 tot 12 maanden. Sommige teams laten zich jarenlang begeleiden. Vaak neemt de frequentie af naarmate er een sterke basis met het team is gelegd.

Wat kun je hiermee?

Teams leren in korte tijd wat hun rol is in de organisatie, waar hun verantwoordelijkheden liggen en welk doel ze willen bereiken. Daarnaast krijgen teams inzicht in de capaciteiten en het gedrag van hun teamleden. Ze leren hoe ze elkaar makkelijker kunnen aanspreken, op een manier die bij hun rol en binnen het team past. Het effect? Een team dat nauwer samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel.

Ontwikkeling van teams

Hoe zorg je ervoor dat teams zich blijven ontwikkelen, zelfstandig opereren en ook echt als team samenwerken? Ontdek hier wat Akerendam voor de ontwikkeling van jouw teams kan betekenen.

Ontwikkeling van mensen

Wil jij dat je mensen zich blijven ontwikkelen door nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te leren? Lees hier hoe we jouw mensen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Groei start bij duidelijkheid

“Loopt jouw team voortdurend achter de feiten aan? Vaak is het niet duidelijk aan welk doel jullie samen werken en wat de verwachtingen zijn. Groei begint bij het afstemmen van het gewenste resultaat en onderlinge rollen.”

Ruben is een gedreven arbeids- en organisatiepsycholoog die mensen, teams en organisaties helpt om in beweging te komen en zich verder te ontwikkelen.